Iværksættermagasinet - af iværksættere til iværksættere

Hvad er en iværksætter?

Iværksætter er en betegnelse, som vi hører i flæng i dagens Danmark. De fleste har en klar idé om, hvad de forstår ved en iværksætter, men er der egentligt en endelig definition? Som antydet vil man få meget forskellige svar på, hvad en…
Read More...