Iværksættermagasinet - af iværksættere til iværksættere

Hvad er en iværksætter?

0

Iværksætter er en betegnelse, som vi hører i flæng i dagens Danmark. De fleste har en klar idé om, hvad de forstår ved en iværksætter, men er der egentligt en endelig definition? Som antydet vil man få meget forskellige svar på, hvad en iværksætter er, alt efter hvem man spørger. Det er derfor svært at skelne mellem, hvad der er rigtigt og forkert, og jo flere definitioner der kommer frem, jo sværere bliver det at definere det helt præcist og konkret. I denne artikel vil vi dog forsøge at definere, hvad en iværksætter egentlig er, og hvad der ligger bag denne betegnelse.

Gode gamle Wikipedia

Wikipedia er en kilde, hvis styrke er at give et overblik. Dog er det ikke alt, der bliver skrevet på siden, der er troværdige eller klare facts, eftersom det er almindelige dagligdagspersoner som dig og mig, der kan give sit bidrag til et givent emne. Alligevel er det relevant at tage med, hvordan en iværksætter bliver defineret på denne internetgigant.

På Wikipedia bliver iværksætteren defineret som en person, der sætter nye initiativer i gang. Samtidig menes der, at man kan udpege en offentlig ansat som værende iværksætter, men at man som oftest bruger udtrykket om en person, der starter ny produktion eller serviceydelse hos en virksomhed. Endnu en ny definition kommer til syne videre i teksten, hvor en iværksætter er en person, der opstarter en virksomhed, skaber et nyt produkt eller bidrager til en væsentlig årlig tilvækst. Modsat bliver der også skrevet, at en iværksætter ikke er en person, der overtager og fører en virksomhed videre. Politisk har iværksætterbetegnelsen også en plads, da Wiki skriver, at sådan en person er med til at bedre samfundet på længere sigt.

På én hjemmeside i samme tekst kommer der adskillige bidrag til, hvad en iværksætter egentlig er, hvilket overhovedet ikke klarlægger noget for den, der ønsker en dybdegående og præcis forståelse af, hvad en iværksætter er.

Wikipedia mener også, at ’selvstændig’, ’ejerleder’ og ’entreprenør’ kan bruges i flæng med ’iværksætter’, men er det nu også rigtigt?

Grav dybere

Ved at grave lidt dybere i internettets univers, kan der findes flere betegnelser for, hvad en iværksætter er, og der kan desuden også findes potentielle svar på det spørgsmål, som blev stillet sidst i overstående afsnit.

De fleste steder, du kigger, vil der stå, at en iværksætter er en person, der starter en ny virksomhed op eller udvikler et nyt produkt, som kommer på markedet. Eftersom dette går igen flere steder, må det være det, der er tættest på den egentlige definition. Nogle steder skal man dog huske at skelne mellem en vækstiværksætter og en iværksætter. Førstnævnte er nemlig en person, som allerede ejer et firma og fører det fremad med fornyet vækst. Der skal altså skelnes imellem en person, der fører et eksisterende firma mod vækst, og en person, der starter en ny virksomhed eller skaber et nyt produkt. Samtidig skal du også bemærke, at det ikke er hundrede procent klart, at iværksætter kan bruges i flæng med ord som selvstændig og entreprenør.

Forbundet med det innovative og kreative

Mange gange bliver en iværksætter forbundet med noget kreativt og innovativt. Dette er på sin vis rigtigt, da det ofte kræver, at man er lidt ny- og anderledestænkende, hvis man skal skabe et nyt produkt, som efterfølgende vinder fremkomst på det danske marked. Dog kræver det ikke samme innovation og kreativitet at starte sit eget firma. Engagement og nysgerrighed er nok nærmere ord, der kan bruges i denne sammenhæng.

Som nævnt tidligere er det meget vigtigt at huske, at definitionen på en iværksætter er forskellig, alt efter hvem du spørger, hvilket denne artikel også klarlægger. Dog skulle disse par ord gerne anspore dig til, hvad det er en iværksætter gør, og hvordan du med nogenlunde præcision kan betegne en.

Leave A Reply

Your email address will not be published.