Iværksættermagasinet - af iværksættere til iværksættere

Traditionel markedsføring har i høj grad stadig sin berettigelse

0

Som virksomhed kan det være fristende at fokusere sin markedsføring udelukkende til de online medier. Men vil man have det bedste udbytte af sin markedsføring, viser undersøgelser, at det er en god idé også, og måske især, at fokusere på de traditionelle formater.

En eksplosion af information

I en tid, hvor teknologien og de sociale medier i høj grad har vundet indpas i forbrugerens dagligdag, kan det virke strategisk at lave annoncer på nettet. Og ganske vist er det også en let måde at nå ud til en masse forbrugere – men du er langt fra alene om forbrugerens opmærksomhed her. Uanset hvad vi laver på nettet, bliver vi næsten alle vegne bombarderet med informationer og reklamer på internettet. Vælger du at reklamere på nettet, vil netop dit produkt let blive væk i mængden.

Undervurder ikke en infotavle

En af fordelene ved at lave sin markedsføring på de online medier er, at man kan lave målrettede annoncer. Og et langt stykke ad vejen har dette også en række fordele. Men hvis man derimod reklamerer med flyers eller TV-reklamer, når man ud til et bredere målgruppe. Samtidig skal man ikke undervurdere effekten af noget så simpelt som et skilt på gaden. Placerer du dine reklamer midt i bybilledet, undgår du, at din reklame flyder sammen med de mange andre informationer og reklamer, vi møder, når vi bevæger os på internettet. En infotavle eller et skilt på gaden kan derfor være en effektiv måde at komme ud til nye kunder på, idet din reklame ses af en bred målgruppe, samtidig med at reklamen vil tiltrække sig opmærksomheden, da den stikker mere ud i bybilledet fremfor på internettet.

Danskerne er trætte af online reklamer

Virksomheden Mindshare har lavet en reklameanalyse vedrørende danskerne forhold til online reklamer. Her viser undersøgelsen, at næsten hver fjerde af de adspurgte bruger adblock eller lignende på deres computer for at slippe for reklamerne. Denne statistik sender et tydeligt signal om, at danskerne er trætte af den strøm af reklamer, som man møder på internettet.

Her har de traditionelle reklameformer såsom skilte, flyers og bannerne en fordel. Først og fremmest fordi de selvfølgelig ikke kan blokeres på samme måde, men også fordi de typisk vil hænge oppe længere tid. Desuden kan du med de offline medier lettere undgå, at dine reklame får den omvendte funktion og bliver en irritation for modtageren.

Erhvervsklatrere kan hjælpe dig med øget opmærksomhed!

Vælger du at reklamere via offline medier, er din placering ikke ligegyldig. Og her kan rope access, på dansk kaldet erhvervsklatring, være netop din hjælp!

Med rope access bliver det lettere at tilgå steder, hvor du normalt ville anvende stillads og andet tungt udstyr for at nå samme placering. Rope access giver derfor helt nye muligheder for, hvor du kan hænge dine reklamer i højden. Medarbejderne fra skywork.dk er professionelle håndværkere, som samtidig er vant til og uddannet i at arbejde i højden via reb. Du kan læse mere om rope access her, og hvordan de kan hjælpe dig med en kreativ og bemærkelsesværdig placering af dine reklamer!

Leave A Reply

Your email address will not be published.